StockGame Ranking


RankTwitter UserScorePredictionssort iconQuality
612@samkk0891010%
596@TrishBrg010%
595@jakedakota11010%
594@AbnormalKenny010%
593@mulla101010%
592@gROHw_up010%
590@swagboi3hunna010%
589@fugoysig1010%
587@stockcommentary010%
586@rlski3010%